Bedrijventerrein Twente Noord
  LAAT VRIJBLIJVEND UW PLAN
MET KOSTENINDICATIE
ONTWIKKELEN Laat vrijblijvend uw plan met kostenindicatie ontwikkelen
Kavels Vestigingsmogelijkheden Locatie en Bereikbaarheid Contact
 
 
 
 
   
   
 

 VESTIGINGSMOGELIJKHEDEN 

Het bedrijventerrein biedt ruime mogelijkheden met betrekking tot de
toegestane milieu categoriën. Milieucategorie tot en met 4 is toegestaan,
categorie 5 in overleg met Gemeente Almelo bespreekbaar. Gunstige bebouwingsvoorschriften, waarbij ruimte voor ondernemen maak ook
kwaliteit voorop staat.


 ONDERNEMERSKLIMAAT 

De grote kracht van de Almelose economie is haar diversiteit. Ondernemers
vinden in Almelo veel afzet- en arbeidspotentieel, veel ruimte maar ook prima mogelijkheden voor ondernemen. De Gemeente Almelo heeft één van de
sterkste economiën van Nederland. Met de uitvoering van het Masterplan nemen
de economische kansen alleen nog maar toe.


 ECONOMISCHE STRUCTUUR  

Naast de grootschalige werkgelegenheid is in Almelo het midden- en
kleinbedrijf sterk vertegenwoordigd. Als vestigingsplaats van de Belastingdienst,
het Waterschap en de Rechtbank is Almelo tevens het administratief-juridisch centrum van Twente.


 PLAN BEDRIJVENTERREIN  

• Ruime opzet van de kavels
• Verschillende afmetingen kavels mogelijk, definitieve
   kavelgroottes in overleg vast te stellen
• Kwaliteit bebouwing door inzet beeldkwaliteitsplan
• Bestaande groenstructuren worden behouden en versterkt
• Er wordt gebruik gemaakt van open water
• De kavels zijn zichtlocaties vanaf de N36
Plaggemars Makelaars og Van Merksteijn Real Estate
Tel (0546) 571 272  |  info@plaggemarsmakelaars.nl