Bedrijventerrein Twente Noord
  LAAT VRIJBLIJVEND UW PLAN
MET KOSTENINDICATIE
ONTWIKKELEN Laat vrijblijvend uw plan met kostenindicatie ontwikkelen
Kavels Vestigingsmogelijkheden Locatie en Bereikbaarheid Contact
 
 
   
   
 


 BEREIKBAARHEID  

Almelo ligt aan de doorgaande transportassen tussen West- en
Midden-Nederland en Duitsland. De bereikbaarheid langs deze
as is goed via de snelweg (A1 / A35), het water (zijtak Twentekanaal) en het spoor. Ruimtelijk economisch gezien verschuift het zwaartepunt van ons land steeds meer van het westen naar het oosten.

Almelo is de eerste grote Twentse stad wanneer je vanuit het westen de IJssel oversteekt. Ook de interne bereikbaarheid is belangrijk voor ondernemers in Almelo. Almelo beschikt over een goede hoofdwegenstructuur, mede door het doortrekken van de A35 en de verbinding tussen de A35 en de N36. Het wegvak
maakt deel uit van de hoofdverbinding Zwolle-Twente, waardoor
de regio Twente beter bereikbaar wordt. Dat geldt in het
bijzonder voor de industrieterreinen in Almelo.
Plaggemars Makelaars og Van Merksteijn Real Estate
Tel (0546) 571 272  |  info@plaggemarsmakelaars.nl